Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 02/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

624_QD_TTg.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới