Báo cáo 386/BC-SNN ngày 20/5/2019 Báo cáo kết quả phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân từ đầu năm 2019 đến nay

 Tải file đính kèm: 386-BC-SNN.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới