Báo cáo số 613/BC-SNN-TTN ngày 23/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch covid và khắc phục hạn, mặn trên địa bàn tỉnh

613bc_snn_ttn_kp_covid.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới