Báo cáo số 666/BC-SNN ngày 12/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng cầu dẫn, đường công tác qua công trình Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (gọi tắt Kè Hiệp Thạnh)

666bc_snn_doi_nd.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới