Báo cáo 679/BC-SNN ngày 17/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình xây dựng Phương án khai thác, sử dụng các cảng cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

679bc_snn.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới