Báo cáo số 689/BC-SNN ngày 19/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

689bc_snn_cnty_benh_dai_dv.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới