Báo cáo số 693/BC-SNN ngày 20/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tiến độ thực hiện Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2020

693bc_snn.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới