Hướng dẫn số 97/HD-SNN ngày 23/5/2019 Quy trình nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file đính kèm:  97-HD-SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới