Công văn số 566/SNN-VP ngày 24/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc 11 loại cây trồng chủ lực theo Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 27/12/2017
Tải file Công văn 566/SNN-VP: Tại đây

* Chi tiết các Hướng dẫn:Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới