Hướng dẫn số 205/HD-SNN ngày 22/11/2019 Hướng điều kiện tái đàn heo trong tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Xem file đính kèm: Tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới