Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có Dịch tả lợn Châu Phi
4249_HD_BNN_TY.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới