Xây dựng 03 bộ quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho nghề khai thác hải sản
Năm 2013, Sở Nông nghiệp và PTNT được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm triển khai xây dựng 3 dự án chuyên ngành thủy sản, gồm: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp, khai thác nghêu, sò huyết giống tự nhiên và Khai thác thủy sản bằng nghề đáy hàng khơi (ven biển). Mục tiêu chung của cả 3 dự án nhằm bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đặc biệt đối với một số loài phân bố đặc thù thuộc ngư trường ven bờ của tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra, mục tiêu riêng lẻ của từng dự án cũng sẽ đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý chuyên ngành, an toàn sinh mạng cho người, phương tiện trong quá trình hoạt động khai thác.
Trong khuôn khổ hợp đồng trách nhiệm được ký kết giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Khoa học-Công nghệ; vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp đã quyết định thành lập 3 Tổ công tác và thực hiện ký kết hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn của Bộ môn Kinh tế và Quản lý nghề cá, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần thơ để triển khai biên soạn 3 bộ quy chuẩn trên. Các dự án đã được khởi động từ tháng 7 năm 2013 đến nay. Quá trình triển khai đã kết thúc giai đoạn điều tra, khảo sát. Theo đó, các Tổ đang khẩn trương phối hợp với chuyên gia tổng hợp xử lý số liệu, nghiên cứu cơ sở khoa học để dự thảo bộ quy chuẩn trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động của dự án.
Với chiều dài đường bờ biển trên 65km, ngư trường vùng ven bờ và vùng lộng khoảng 1.400km2 đây là một lợi thế và tiềm năng cho phát triển nghề khai thác hải sản.

Hình 1. Ngư cụ Rập xếp                                                         Hình 2. Ngư cụ khai thác Sò huyết tự nhiên

Toàn tỉnh hiện có 1.282 tàu cá, tổng công suất 80.734CV, sản lượng hàng năm khoảng 80.000 tấn hải sản các loại, chiếm tỷ trọng 53,76% tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác của tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp và trên 20.000 lao động gián tiếp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành khai thác hải sản phát triển không bền vững, thể hiện qua sự sự gia tăng đội tàu cỡ nhỏ (chiếm trên 80%) tập trung vào một số nghề truyền thống và phát sinh mới như Lưới kéo, Đáy biển, Rập xếp,… sản lượng khai thác đã bị suy giảm qua thời gian, sản lượng tôm cá chưa đến độ tuổi trưởng thành chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong một mẽ lưới,… Hậu quả là trữ lượng nguồn lợi hải sản ven bờ ngày càng suy giảm.
Kiểm soát việc khai thác, quy định mùa vụ, ngư cụ, kích cỡ loài cho phép khai thác thông qua việc xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật địa phương là một trong những giải pháp trong công tác tái cơ cấu ngành khai thác hải sản tỉnh nhà theo hướng ổn định và bền vững.

Hình 3. Nghề đáy hàng khơi trên vùng ngư trường tỉnh Trà Vinh

Dự kiến, 3 dự án quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên sẽ được xây dựng hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào cuối năm 2013./.Duy Phúc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới