Hướng dẫn số 105/HD-SNN ngày 23/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quy trình nuôi tôm nước lợ thâm canh mật độ cao 02 giai đoạn áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
105HD_SNN_tom_nuoc_lo_tham_canh_mat_do_cao.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới