Hướng dẫn số 106/HD-SNN ngày 23/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quy trình nuôi tôm nước lợ thâm canh và bán thấm canh áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
106HD_SNN_tom_nuoc_lo_tham_canh.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới