Quyết định số 274/QĐ-SNN ngày 26/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách phụ trách

274QD_SNN_HD_BO_TIEU_CHI_%20NTM.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới