Hướng dẫn số 79/HD-SNN ngày 06/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT quy trình thực hiện đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

79_HD_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới