Hướng dẫn số 149/HD-SNN ngày 21/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và việc tái đàn heo trong thời gian tới
Tải file đính kèm:  149hd-snn.pdf
Tin mới