Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 11/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
8711_CT_Bo%20NN_phong_chong_benh_D_2020.pdf
Tin mới