Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2)

2860%20_QD_UBND_DA_Ke_Long_Tri_gd2.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới