Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải"

3174qd_ubnd_pd_bc_dgtdmt_DA_debien_CN_DH_TXDH.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới