Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Định an, huyện Trà Cú

3487_QD_UBND0001.pdf

Tin khác
1 2 3 
Tin mới