Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Định An, huyện Trà Cú

214_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới