Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục công trình duy tu, bảo dưỡng và khắc phục sạt lở công trình đê điều trên địa bàn tỉnh năm 2023

590_QD_UBND_phe_duyet_danh_muc_cong_tr%C3%ACnh.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới