Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 13/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

306_QD_SNN0001.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới