Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 12/4/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

8,0

80

29

02

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

70

29

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

11

7,5

90

28

04

Cống Thâu Râu –Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

12

7,5

90

32

05

Cầu Sông Giăng – Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

12

8,0

90

30

06

Sông Long Toàn – Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào – Long Vĩnh – Duyên Hải

13

8,0

90

28

08

Cống La Bang – Đôn Châu – Duyên Hải

9

7,5

80

30

09

Bến đò Phước Thiện – Đông Hải – Duyên Hải

13

8,0

107

29

10

Vàm Trà Kha – Định An – Trà Cú

7

7,5

72

31

11

HTX nghêu Thành Đạt – Hiệp Thạnh – TX.DH

10

8,0

70

30

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan – Tiểu Cần:                            0,16

-         Cống Cái Hóp – Đức Mỹ - Càng Long:           0

-         Cống Mỹ Văn – Ninh Thới – Cầu Kè:                         0

-         Vàm Trà Vinh:                                                    0,14

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới