Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 10/01/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 10/01/2020

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

90

28

02

Cống Thâu Râu – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang

13

7,5

110

30

03

Cầu Sông Giăng – Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

16

7,5

90

30

04

Sông Long Toàn – Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

8,5

90

29

05

Cầu Kênh Đào – Long Vĩnh – Duyên Hải

12

7,5

110

29

06

Cống La Bang – Đôn Châu – Duyên Hải

15

7,5

70

28

07

Bến đò Phước Thiện – Đông Hải – Duyên Hải

25

8,0

100

28

08

Vàm Trà Kha – Định An – Trà Cú

17

8,0

70

29

09

HTX nghêu Thành Đạt – Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

14

8,0

70

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

- Vàm Cầu Quan – Tiểu Cần:                               9

- Cống Cái Hóp – Đức Mỹ - Càng Long:             10

- Cống Mỹ Văn – Ninh Thới – Cầu Kè:                6,5

- Vàm Trà Vinh:                                                    11

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới