Công văn số 2206/SNN-BVTV ngày 02/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc hướng dẫn biện pháp quản lý, phòng trừ chuột gây hại lúa vụ Thu Đông và vụ Mùa năm 2022

2206_SNN_BVTV.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới