Công văn số 2533/SNN-BVTV ngày 16/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường chỉ đạo kết thúc xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2533_SNN_BVTV.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới