No title...

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
1 người đã bình chọn
Tin mới