Báo cáo số 640/BC-SNN ngày 04/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND tỉnh

640BC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới