Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
01_2023_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới