Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phế duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"

407_QD_TTg.pdf
Tin khác
Tin mới