Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Q%C4%90%20ban%20h%C3%A0nh%20Ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20t%E1%BB%89nh.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới