Quyết định 783/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 
Tin mới