Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định số 11/QĐ-UBND QUY%20CH%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%20QU%E1%BB%B8%20TR%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%8AA%20B%C3%80N%20T%E1%BB%88NH.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới