Công văn số 06/PCTT ngày 04/4/2022 của văn phòng BCH PCTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện sớm

Công văn số 06/PCTT ngày 04/4/2022 của văn phòng BCH PCTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện sớm
chi tiết xem tại đây
Tin mới