Giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng số 44/GXN-SNN ngày 25/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (VN-84-849-29489-5-23 tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)

44_GXN_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới