Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

        Ngày 22/01/2021 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 22/KH-STP về  kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nội dung cụ thể như sau:

      Mục đích của Kế hoạch đưa ra là kiểm tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những sai sót trong quá trình thực hiện để chấn chỉnh kịp thời và đề ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ; qua đó hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong thời gian tới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

     Yêu cầu của Kế hoạch là phải đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, hiệu quả đúng quy định của pháp luật; hoạt động kiểm tra phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm tra khác thuộc phạm vi, quyền hạn của Sở Tư pháp; không làm cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra; đơn vị được kiểm tra nghiêm túc chuẩn bị báo cáo các nội dung theo Kế hoạch và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

        Nội dung của Kế hoạch là kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về:

      - Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu chung hoặc đang cho thuê; chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản; chứng thực văn bản khai nhận di sản; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực giấy ủy quyền; chứng thực hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

       - Thu, nộp phí chứng thực. 

      -  Đăng ký việc sinh, kết hôn, khai tử, giám hộ, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn; đăng ký việc sinh, khai tử quá hạn.

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác; ghi chép sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

- Lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch, khóa sổ hộ tịch, báo cáo số liệu thống kê hộ tịch; thu, nộp lệ phí hộ tịch; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về hộ tịch.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông về hộ tịch.

Đối tượng kiểm tra: UBND các xã: Nhị Long, Nhị Long Phú, Huyền Hội thuộc huyện Càng Long và UBND các xã: thị trấn Tiểu Cần, Phú Cần, Tập Ngãi, thuộc huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh./

                                                                           Trúc Ly - Thanh tra Sở Tư pháp
Tin khác
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 6,537
  • Tất cả: 437,456