Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2021

Để phục vụ tốt cho thí sinh ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức - Sở Tư pháp thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức về danh mục tài liệu ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm (hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn

1. Kiến thức chung

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

GHI CHÚ

1

Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức.

Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức.

Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm.

2

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

 

3

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

 

4

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

 

5

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

 

 

 

2. Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Vị trí việc làm thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự

STT

TÊN TÀI LIỆU

GHI CHÚ

1

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Chương III: Tội phạm.

Chương V: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

Chương VI: Hình phạt.

Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu.

Chương XXI: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng.

2

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Chương III: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Chương IV: Người tham gia tố tụng.

Chương V: Bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự.

Chương VI: Chứng minh và chứng cứ.

Chương IX: Khởi tố vụ án hình sự.

Chương XXI: Xét xử sở thẩm.

Chương XXII: Xét xử phúc thẩm.

2.2. Vị trí việc làm thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

STT

TÊN TÀI LIỆU

GHI CHÚ

1

Bộ luật Dân sự năm 2015

Chương III: Mục 1 về Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân.

Chương X: Thời hạn và thời hiệu.

Chương XIV: Mục 1 về Quyền đối với bất động sản liền kề.

Chương XX: Mục 3 về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Chương XXII: Thừa kế theo di chúc.

Chương XXIII: Thừa kế theo pháp luật.

2

Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Chương IV: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng.

Chương VI: Người tham gia tố tụng.

Chương XII: Khởi kiện và thụ lý vụ án.

 

2.3. Vị trí việc làm thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình

STT

TÊN TÀI LIỆU

GHI CHÚ

1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Chương II: Kết hôn.

Chương III: Mục 3 về chế độ tài sản của vợ chồng.

Chương IV: Chấm dứt hôn nhân. Chương V: Mục 1 về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con.

2

Luật Đất đai năm 2013

Chương VII: Mục 2 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chương XI: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Chương XII: Thủ tục hành chính về đất đai.

       Hội đồng tuyển dụng viên chức - Sở Tư pháp thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức biết để tự ôn tập kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành. Mọi thắc mắc có liên quan, đề nghị liên hệ Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý); địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 02943.865214 để được hướng dẫn./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

đã ký

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Lâm Sáng Tươi

 

Đính kèm Thông báo 


Tin khác
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 756
  • Trong tuần: 6,530
  • Tất cả: 437,450