Tổng số: 339
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa X Tải về
36/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 Tải về
35/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
34/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021 Tải về
33/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
32/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030 Tải về
31/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
30/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...