Trung tâm Chính trị huyện Càng Long khai giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2023

Sáng ngày 06 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện Càng Long tổ chức lễ khai giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2023. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy và 73 học viên là đảng viên dự bị trực thuộc Đảng ủy các xã - thị trấn; giáo viên trong đang công tác ở các điểm trường trong huyện 

Quang cảnh buổi khai giảng

Thời gian lớp học từ ngày 06/9 đến ngày 21/9/2023 các học viên được nghiên cứu một số nội dung 02 chuyên đề cơ bản gồm Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về tổ chức và 5 chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng…

 

  Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Điền đề nghị: Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

 

MINH HÙNG

TTVHTT-TT huyện 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 20,265
  • Tất cả: 3,233,112