Đồng chí Phó Bí thư Thường trực dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 35

Chiều ngày 13/9/2023, Ban chỉ đạo 35 của huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thanh Điền, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện. Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 huyện về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Qua đó Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được kết quả quan trọng, từ đó công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở địa bàn đồng bào có đạo được quan tâm; công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được tăng cường; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, nhất là trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đầy đủ về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

 

(Đồng chí Trần Minh Thanh, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo)

Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Minh Thanh, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo 35; thẳng thắn nêu lên tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu trong thời gian tới như Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu bổ sung, sữa đổi quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, định kỳ hàng tháng có hội ý thành viên để nắm bắt thông tin; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong tổ; đối với các vụ việc phức tạp cần báo cáo nhanh cho Trưởng Ban chỉ đạo nắm chỉ đạo; các thành viên cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, cần phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên định hướng nhắc nhở để mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sử dụng internet và mạng xã hội, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 736
  • Trong tuần: 20,210
  • Tất cả: 3,233,057