Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trà Vinh