Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 62/BC-UBND
Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày hiệu lực 28/03/2017
Trích yếu nội dung Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 62-BC-UBND.pdf
Cơ quan ban hành