Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án Xây dựng Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 2857/UBND-CNXD
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án Xây dựng Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 2857.pdf
Cơ quan ban hành