Báo cáo tuần từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022
Số ký hiệu văn bản 70/BC-VP
Ngày ban hành 11/07/2022
Ngày hiệu lực 11/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-26. bao cao tuan 01.7.2022 den 07.7.2022.pdf
Cơ quan ban hành