Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Số ký hiệu văn bản 329/BC-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-329_0001.pdf
Cơ quan ban hành