Báo cáo tuần từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023
Số ký hiệu văn bản 120/BC-VP
Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực 24/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-46 bao cao tuan 17.11.2023 den 23.11.2023.pdf
Cơ quan ban hành