Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 334/BC-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-334.pdf
Cơ quan ban hành