Báo cáo tuần từ ngày 24/11/2023 đến ngày 30/11/2023
Số ký hiệu văn bản 133/BC-VP
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 24/11/2023 đến ngày 30/11/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm signed-signed-47 bao cao tuan 24.11.2023 den 30.11.2023.pdf
Cơ quan ban hành